بارهای زیادی رخ داده است که افراد رمزعبور وردپرس خودشان را فراموش می کنند یا از همان ابتدا چیز اشتباهی وارد می کنند. این باعث می شود که استرس زیادی به آنها وارد شود و احساس کنند که دیگر نمی توانند وارد سایت شان شوند. چنین چیزی اشتباه است و روش های زیادی برای تغییر رمزعبور وردپرس شما وجود دارد. یکی از همین روش ها، تغییر آن به وسیله MySQL می باشد. البته برای استفاده از چنین روشی شما باید نام کاربری و رمز عبور دیتابیس یا دسترسی به فایل wp-config.php سایت خودتان را داشته باشید تا بتوانید رمز وردپرس تان را تغییر بدهید. در ادامه مطلب می توانید با آموزش تغییر رمزعبور همراه باشید.

نحوه تغییر رمزعبور وردپرس

همانطور که در بخش بالاتر هم بیان شد، شما در ابتدا باید نام کاربری و رمزعبور پایگاه داده یا دیتابیس خودتان را داشته باشید. حال فرض می کنیم که شما به چنین چیزی دسترسی ندارید اما می توانید وارد فایل wp-config.php شوید. از طریق این فایل می توان به نام کاربری و رمز عبور دسترسی پیدا کرد. در ابتدا باید این فایل را به وسیله یک ویرایشگر مانند نانو باز کنید:

# nano wp-config.php

بعد از باز کردن این فایل، باید یک سری خطوط را درون ای فایل پیدا کنید که در بخش زیر نشان داده شده است:

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define( ‘DB_NAME’, ‘database_name_here’ );

/** MySQL database username */

define( ‘DB_USER’, ‘username_here’ );

/** MySQL database password */

define( ‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’ );

/** MySQL hostname */

define( ‘DB_HOST’, ‘localhost’ );

در بخش بالا اگر کمی دقت کنید بخش هایی همانند username_here و … وجود دارد که دقیقا اطلاعات شما در همان  بخش ها می باشد. یعنی در فایل اصلی جای چنین کلمه ای، همان نام کاربری یا رمز عبور شما بیان شده است. به وسیله همین اطلاعات شما می توانید وارد پایگاه داده خودتان شوید و باید این اطلاعات را جایگزین کوئری ها کنید. به وسیله کد زیر می توانید اتصال خودتان به پایگاه داده را انجام بدهید:

# mysql -u username_here -p -d database_name_here

هنگامی که این اتصال انجام شد، از شما رمز عبورتان را می خواهد که در بخش قبلی به شما نمایش دادیم و و سپس باید پایگاه داده خودتان را وارد کنید که نام آن در همان فایل wp-conifg.php نیز وجود دارد. سپس کد زیر را وارد کنید:

mysql> use ‘database_name_here’;

بعد از وارد کردن این کد، با کد زیر باید به دنبال جدول مدیریت خودتان باشید. نام جدول را دقیقا در کد زیر بیان کنید تا بتوانید به آنجا دسترسی داشته باشید:

mysql> show tables LIKE ‘%users’;

شما برای اینکه به یوزر اصلی خودتان دسترسی داشته باشید، باید از جدولی که به وجود آمده است یک کاربر انتخاب کنید که عموما نام آن admin است:

mysql> SELECT ID, user_login, user_pass FROM wp_users WHERE user_login = ‘admin’;

+—-+————+————————————+

| ID | user_login | user_pass                          |

+—-+————+————————————+

|  ۱ | admin      | $P$BiD1utsVDNrPVFm7.wcwPGzc.rKbu5. |

+—-+————+————————————+

در جدول بالا نام کاربری و رمزعبور شما نمایش داده شده است. البته رمز قبلی شما رمزنگاری شده است و یک هش یا Hash به صورت MD5 نمایش داده می شود. شما به وسیله کد زیر باید یک رمزعبور جدید برای خودتان انتخاب کنید تا فرایند تغییر رمز شما به طور کامل انجام شود:

mysql> UPDATE wp_users SET user_pass=MD5(‘new_password’) WHERE user_login = ‘admin’;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

بعد از انجام تمامی مراحل بالا، کار شما تمام می شود و می توانید از رمزعبور جدید خودتان استفاده کنید. البته تمامی این مراحل به صورت خطی و کد می باشد و اگر Php My Admin را در اختیار داشته باشید نیازی به چنین مراحلی نیست و می توانید به صورت گرافیکی کار خودتان را انجام بدهید. دقت کنید که کوئری ها توسط کد Exit بسته می شوند و بعد از اتمام کار خودتان باید چنین چیزی را بنویسید. در نوشتن کوئری، اشتباه تایپی و بزرگ و کوچک بودن حروف اهمیت زیادی دارد و باید توجه زیادی بر روی این موضوع داشته باشید تا مشکلی به وجود نیاید.